Prowadzenie własnej działalności gospodarczej posiada swoje liczne zalety, ale ma także wady. To, ze sami jesteśmy swoimi szefami rodzi także konsekwencję w postaci pełnej odpowiedzialności za dokonywane przez nas decyzje. Ponosimy więc ryzyko związane nie tylko z naszą bieżąca działalnością gospodarczą i decyzjami biznesowymi, ale także musimy brać pod uwagę zmienność uregulowań prawnych oraz różne zdarzenia losowe, które mogą wpłynąć na stabilność gospodarki: narodowej lub ogólnoświatowej. Musimy wziąć również pod uwagę ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, a raczej z możliwością spotkania na swojej drodze nieuczciwych współpracowników i kontrahentów. Warto zapobiegać wystąpieniu tego typu problemów i już zawczasu wiedzieć jak sprawdzić kontrahenta z Unii .

Sprawdzenie podatnika VAT

Dokonywanie transakcji z rzetelnymi i uczciwymi kontrahentami jest niezwykle istotne ze względu na prawidłowość rozliczeń. Dzięki współpracy z uczciwymi podmiotami zyskujemy pewność, ze unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i że w naszej dokumentacji księgowej zostaną odnotowane transakcje z nieuczciwymi podmiotami. W przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego może to przysporzyć nam wielu problemów, nawet jeśli sami jesteśmy uczciwym przedsiębiorcą. Warto pamiętać, że wiarygodność przedsiębiorców, z którymi współpracujemy jest istotna zarówno jeśli chodzi o podmioty polskie, jak i zagraniczne. Wiarygodność zagranicznego kontrahenta można łatwo zweryfikować nam podstawie unijnego numeru VAT.
W przypadku gdy kontrahent jest firmą z siedzibą na obszarze Unii Europejskiej, podstawowym narzędziem jego weryfikacji jest system VIES (VAT Information Exchange System). To stworzony przez Komisję Europejską portal, zawierający bazy danych wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych dla celów podatkowych VAT. W systemie zweryfikujemy wiarygodność podatków, którzy posiadają aktywny numer VAT UE.

Jak zweryfikować wiarygodność zagranicznego kontrahenta, który nie posiada numeru VAT UE

Nie każdy zagraniczny przedsiębiorca musi posiadać unijny numer VAT. Przepisy wewnętrzne danego kraju członkowskiego mogą zwolnić podatnika z takiego obowiązku. Wówczas weryfikacja kontrahenta na podstawie systemu VIES będzie niemożliwa.
W takiej sytuacji w pierwszej kolejności powinniśmy sięgnąć do baz danych i rejestrów prowadzonych przez państwo, z którego nasz kontrahent pochodzi. Każde państwo członkowie prowadzi ewidencje, stanowiące odpowiedniki polskich systemów: CEIDG oraz KRS. Niektóre państwa, jak będąca jeszcze do niedawna członkiem Unii Europejskiej Wielka Brytania – umożliwiają ze skorzystania ze zintegrowanych wyszukiwarek, zawierających wszystkie bazy danych w jednym miejscu. Drugą możliwością jest kontakt ze stosowanymi palcówkami rządowymi i dyplomatycznymi, takimi jak polscy konsultanci do spraw gospodarczych czy też z zagranicznymi izbami handlowymi. Takie instytucje mogą okazać się pomocne przy weryfikacji wiarygodności danego kontrahenta, z którym planujemy podjąć współpracę.

Autor