Polska gospodarka po części skazana jest na związki z gospodarką niemiecką. Dzieje się tak na skutek bliskości geograficznej oraz aktualnych układów gospodarczo-politycznych, takich jak chociażby wspólna obecność w strukturach Unii Europejskiej. Wpływ na tę sytuację mają także zaszłości historyczne. W czasach PRL-u oraz w latach 90. ubiegłego wieku, wielu Polaków wiązało się zawodowo z firmami za naszą zachodnią granicą – czy to w formie podjęcia stałego zatrudnienia czy też w formie czasowych wyjazdów i wykonywania prac sezonowych. Obecnie w czasach globalizacji i funkcjonowania strefy Schengen polska firma w Niemczech nikogo nie dziwi. Globalizacja oraz procesy integracyjne wspólnot europejskich sprawiły, że Polacy mogą nie tylko bez problemu wyjeżdżać na wakacje i wycieczki, ale mogą także swobodnie wybierać nie tylko gdzie chcą mieszkać, ale także gdzie chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnego biznesu.

Rejestracja

Każda polska firma w Niemczech , która chce funkcjonować zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi powinna zostać zarejestrowana. Polscy przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność gospodarczą za Odrą powinni pamiętać, że działając na terenie Niemiec, realizując umowy i świadcząc usługi powinni dokonać rejestracji swojej polskiej działalności gospodarczej do celów identyfikacji podatkowej w Niemczech. Polskie firmy, podobnie jak niemieckie przedsiębiorstwa, powinny w niemieckim Urzędzie Skarbowy zgłosić realizowane przez swoją działalność cele gospodarcze – czyli po prostu powinni określić jaką działalność na terenie Federacji Niemieckiej będą wykonywać. Przekazane do niemieckich służb podatkowych dane powinny zostać uzupełnione o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub też wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, powinny zawierać także numer Regon lub NIP, na podstawie którego firma funkcjonowała w swoim kraju, w tym wypadku w Polsce. Ponad to polscy przedsiębiorcy przekazują niemieckiemu fiskusowi szereg innych danych, takich jak: informacja o liczbie pracowników, dane o okresie wykonywania usług na terenie Niemiec, informacje o pomieszczeniach biurowych i magazynach czy też dane osób, które będą reprezentować firmę na ternie Niemiec.
Na podstawie tego kompletu danych niemiecki Urząd Skarbowy nadaje polskiemu przedsiębiorcy Steuernummer czyli niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej.
Taka rejestracja sprawi, że otrzymujemy zgodę na prowadzenie działalności na terenie Niemiec. Oznacza również, ze polskie przedsiębiorstwo od tego dnia może być traktowane przez niemieckie prawo tak samo jako niemieckie firmy. Podlega niemieckim zasadom opodatkowania i niemieckim służbom podatkowym.

Księgowość i rozliczenia

Niemieckie prawo przewiduje dla przedsiębiorców obowiązek prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Zarówno niemieckie prawo handlowe jak i podatkowe nakładają na niemieckich przedsiębiorców, jak i na zagraniczne firmy funkcjonujące na terenie Niemiec obowiązek rejestracji zdarzeń gospodarczych w formie ewidencji księgowej i rachunkowej. Przepisy przewidują także składanie okresowych deklaracji podatkowych w zakresie wysokości osiągniętych obrotów oraz podsumowania zdarzeń gospodarczych na koniec każdego roku kalendarzowego – to tak zwane zamknięcie roku.

Autor