Polska firma w Francji to coś co obecnie nikogo nie dziwi, ale nie zawsze tak było. Od czasu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy bez problemu mogą świadczyć swoje usługi na terenie Francji. Wiele polskich przedsiębiorstw, szczególnie w pierwszym okresie po naszym wstąpieniu do UE chętnie korzystało z tej możliwości. Nic dziwnego, nie od dziś wiadomo, że Polacy to niezwykle przedsiębiorczy naród, a Francja stanowi atrakcyjny rynek gospodarczy dla wielu polskich firm.

Maksymalne ułatwienia i minimum formalności

Liberalna Francja to kraj, w którym działalność gospodarczą można założyć z niezwykłą łatwością. Ciężko byłoby wskazać drugi kraj, który tak jak Francja ułatwia założenie własnej działalności. Wszyscy chętni, aby to zrobić mogą bezpłatnie uzyskać wszelkie niezbędne informacje korzystając z jednego z kilkunastu bezpłatnych przewodników internetowych w tym zakresie. Francja to kraj, w którym obowiązuje tak zwana „zasada jednego okienka”. Oznacza to maksymalne uproszczenie procesu załatwienia wszelkich niezbędnych formalności, których po prostu będziemy mogli dopełnić w jednym okienku w urzędzie. Właściwym urzędem do załatwienia tego typu spraw jest Centrum Formalności Przedsiębiorstw. W zależności od wielkości działalności gospodarczej sprawy będziemy załatwiać w różnych wydziałach tej instytucji. I tak na przykład spółki handlowe podlegają pod izbę przemysłowo-handlową.
Chcąc założyć firmę we Francji warto pamiętać, że konieczne jest także określenie rodzaju dzielności. W tym kraju istnieją cztery grupy działalności: rzemieślnicza, przemysłowa, handlowe i tak zwane wolne zawody reglamentowane.

Polska firma w Francji – więcej szczegółów

Wspominane już we wstępie przystąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. było ważnym momentem dla polskich przedsiębiorców ponieważ otworzyło Polakom wiele możliwości. W przypadku rynku francuskiego od tego momentu Polacy nie muszą uzyskiwać. Carte d’identité de commerçant éranger czy tak zwanej karty handlowca zagranicznego.
Polscy przedsiębiorcy chcący prowadzić we Francji firmę mogą prowadzić swoją działalność jako osoba fizyczna lub jako osoba prawna. Zależnie od wybranego rodzaju prowadzenia działalności mogą być potrzebne dopełnienie dodatkowych formalności. W niektórych przypadkach – na przykład jeśli chcemy prowadzić biuro turystyczne lub zajmować się sprzedaż alkoholu lub tytoniu czy też prowadzić firmę ubezpieczeniową, aptekę lub zajmować się transportem osób lub towarów – może okazać się konieczne uzyskanie dodatkowego pozwolenia na ich prowadzenie oraz złożenie wymaganych prawem gwarancji finansowych.
Sytuacja Polaka chcącego prowadzić firmę we Francji będzie różna w zależności od tego, czy przebywa on na terytorium Francji, czy też nie. Francuskie przepisy zakładają, że obcokrajowcy chcący wykonywać działalność handlową, gospodarczą lub rzemieślniczą na terytorium Francji, muszą wystąpić o zezwolenie na pobyt udzielane z tytułu wykonywania działalności zawodowej. Wydana na tej podstawie karta pobytu opatrzona jest informacją o zawodzie, który posiadacz tej karty będzie mógł od tej pory wykonywać.
Z kolei obcokrajowcy nie mieszkający w tym kraju, a chcący wykonywać tam działalność handlową, przemysłową lub rzemieślniczą są zobowiązani do rejestracji w Rejestrze Handlowym i Spółek lub Rejestrze Zawodów.

Autor