W dzisiejszym świecie rejestracja i prowadzenie przedsiębiorstwa w innym państwie nie stanowi problemu. Jednym z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków, z którym wiążą oni swoje życie zawodowe jest Wielka Brytania. I nie chodzi tu jedynie o przykłady fali emigracji zarobkowej sprzed kilkunastu lat. Polacy równie chętnie wybierają Wielką Brytanię jako miejsce prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na co powinniśmy zwrócić uwagę i co powinniśmy wiedzieć jeśli hasło Polska firma w UK leży w kręgu naszych zainteresowań?

Kto może zarejestrować działalność w UK?

Najdostępniejszą i przez to najpopularniejszą formą działalności w Wielkiej Brytanii spółka Limited. Jest ona również formą działalności często wybieraną przez Polaków. Do rejestracji spółki LTD nie trzeba być bowiem rezydentem brytyjskim. Dla porównania, na przykład rejestracja jednodobowej działalności gospodarczej na Wyspach wy aga już posiadania statusu rezydenta.

Firma w Polsce czy w Anglii – co się bardziej opłaca? Oraz Polska firma w UK – plusy i minusy

W polskich realiach składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe i niezależnie od dochodów. Tak zwany „duży ZUS” opłacany jest przez większość polskich przedsiębiorców (tym, którym nie przysługuje już prawo opłacania „Małego ZUS’u”). W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda inaczej. Obowiązek odprowadzania składek na rzecz ubezpieczenia społecznego występuje dopiero w momencie przekroczenia ustalonego progu – tak zwanego Primary Threshold (PT). W roku 2019 próg ten wynosił 8 632 funtów rocznie czyli w przeliczeniu na miesiące chodzi o kwotę 719 funtów miesięcznie. Kwota składek do, których opłacenie zobowiązany jest przedsiębiorca po przekroczeniu tego progu zależnie jest od osiągniętego dochodu.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje również zjawisko kwoty wolnej od podatku. Jest ona jednakowa dla każdego, kto rozlicza się na Wyspach. W 2019 roku wynosiła ona 12 500 funtów rocznie, czyli1 041 funtów miesięcznie. To znacznie więcej niż w Polsce. Różnice dotyczą także podatku dochodowego. W Anglii obowiązują inne progi podatkowe, Stawka pierwszego progu podatkowego ustalona jest na poziomie 20%, Kolejne progi ustalone są na poziomie 40% i 45%. W tym przypadku sytuacja korzystniej prezentuje się w Polsce, gdzie progi podatkowe są niższe: wynoszą 18% i 32% lub też 19% w przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydowali się rozliczać w oparciu o podatek liniowy.

Rzeczywistość po Brexicie

Rząd brytyjski konsekwentnie na wszystkich etapach ustaleń dotyczących Brexitu zapewniał, że imigranci prowadzący w Wielkiej Brytaniii nie będą zmuszani do zamykania swoich biznesów. Jeśli dopełnili wszelkich formalności pozwalających im na pozostanie w UK, także prowadzone przez nich działalności gospodarcze są bezpieczne.
Brexit przyniósł jednak pewne zmiany. Przykład tych zmian może stanowić fakt, że po wystąpieniu WB z UE polscy przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii mają obowiązek posługiwania się numerem EORI. Do czasu kiedy Wielka Brytania pozostawała w strukturach unijnych większości przypadków nie było takiej konieczności.

Autor