W dzisiejszych czasach zwykło się mawiać, że cała planeta jest globalną wioską, a wszyscy jej mieszkańcy są obywatelami świata. Podziały narodowościowe i granice Państw, szczególnie w bardziej rozwiniętych regionach świata nie mają już takiego znaczenia. Sami możemy decydować gdzie chcemy mieszkać oraz gdzie chcemy prowadzić swój biznes. Decyzję co do tego drugiego aspektu naszego życia bardzo często podejmujemy w oparciu o to jakie zachęty i wsparcie dla przedsiębiorców funkcjonuje w danym państwie. Polska firma w Norwegii to hasło, które aktualnie nikogo nie dziwi, ale być może nie wszyscy wiedzą dlaczego Norwegia jest tak atrakcyjnym miejsce do prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Czy polscy przedsiębiorcy chętnie wybierają Norwegię?

Statystyki pokazują, że tak. Polacy chętnie wybierają Norwegię jako miejsce do prowadzenia swojej działalności. Aktualnie w Norwegii swoje firmy prowadzi ponad tysięcy Polaków. Większość z tych polskich przedsiębiorstw świadczy usługi w branży budowlanej. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców funkcjonujących w tym kraju jest fajt, że rozpoczęcie działania i założenie firmy nic nie kosztuje, a dodatkowo większość spraw urzędowych można sfinalizować przy użyciu dedykowanego przedsiębiorcom rządowego portalu.

Polska firma w Norwegii – co przyciąga przedsiębiorców

Dużą zachęta na samym wstępie jest prawdopodobnie wspomniana wyżej możliwość bezpłatnego założenia działalności. Także później, w trakcie funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy mogą liczyć na liczne udogodnienia, ułatwienia i probiznesowe podejście ze strony urzędów i urzędników. Składka stanowiąca odpowiednik polskiej wpłaty na ZUZ wynosi w Norwegii 11, 4 procent dochodu firmy, co oznacza, że przedsiębiorcy funkcjonujący w Norwegii mają duży komfort – jeśli nic nie zarobią, to nie płacą składki na ZUS. To bardzo ważne szczególnie w przypadku małych, dopiero rozkręcających swoją działalność przedsiębiorstw. Dodatkowo norweski system nie przewiduje dużych restrykcji za drobne przewinienia, takie jak na przykład drobne opóźnienia w opłacie podatku VAT. Urząd w pierwszej kolejności przypomni o konieczności opłacenia zapomnianego podatku, nie zaś jak ma to miejsce w wielu państwach od razu naliczone zostaną kary i odsetki, a przedsiębiorca zostanie potraktowany jakby celowo uchylał się od tego obowiązku. Takie ludzkie podejście do przedsiębiorców jest docenianie przez Polaków.
Popularną formą prowadzenia polskich firm w Norwegii jest, tak zwany norweski oddział zagranicznej firmy. Dzięki wybraniu tej formy firma funkcjonuje w Norwegii na takich samych zasadach jak norweska spóła kapitałowa, przy równoczesnym podleganiu opodatkowaniu w kraju macierzystym. Atutem jest tu również brak konieczności posiadania kapitału startowego. To dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą móc zaistnieć na norweskim rynku, ale nie są jeszcze gotowi na całkowite przeniesienie tam swojej działalności gospodarczej.

Autor