W dzisiejszych czasach zwykło się mawiać, że cała planeta jest globalną wioską, a wszyscy jej mieszkańcy są obywatelami świata. Podziały…